Lishiuan International Hotel

Address

99-1, Zhongmei Road, Hualien City, 97054, Taiwan

Telephone Number

+886-3-8246898

Fax

+886-3-8246629

Email

lishiuan970@gmail.com

Contact Us